Datamanagement er en del af nutidens landbrug

Præcisionsdyrkning, ressourceudnyttelse og krav om øget dokumentation til myndighederne! Der stilles større og større krav til planteavlere og maskinstationer!

Fendt og hele AGCO-koncernen arbejder intenst med at matche kundernes, myndighedernes og den politiske dagsordens krav om data. Vi vil gøre det nemt og sikkert at opsamle data, anvende data og rapportere data, så udbytterne med markdrift øges uden, at ressourceforbruget stiger, og så det bliver nemt for vores kunder at tilfredsstille myndighedernes stigende krav om dokumentation for forbruget af gødning, plantebeskyttelsesmidler, afgrødeetablering osv.

AGCO GEO-BIRD app

Geo-Bird er ikke bare endnu et værktøj til at lave A-B linjer. Geo-Bird analyserer dine marker og optimerer A-B linjerne med Controlled Traffic Farming for at reducere det overkørte areal, tid og jordpakning.

AGCO GEO-BIRD

SEGES CropManager

Udnyt Fendts muligheder for 2-vejs kommunikation med SEGES CropManager.
Er din Fendt fra 2011 eller nyere, så lad os opdatere den, så du kan komme i gang med at udnytte alle fordelene.

SEGES CropManager

Fendt Terminaler

Fendt ønsker at gøre det lettere for landmænd at anvende digitale produkter, så de føler sig trygge ved at bruge dem. FendtONE er et unikt eksempel på, at visioner kan blive til virkelighed.

Fendt terminaler

Nu kan du spotsprøjte med styringen fra din Fendt med S4-terminal, FendtONE og din Fendt Rogatorsprøjte. 

I samarbejde med bl.a. Fendts eksperter fra Marktoberdorf, TBS og CultiWise er der udviklet software, så spotsprøjtning nu er en mulighed. Systemet er testet i efteråret 2022 med tilfredsstillende resultat. 

Rent teknisk kræves en Fendt-terminal 10,4 eller FendtOne, VarioDocPro, Section Control og GPS med RTK. Endvidere kræves, at sprøjten er sektionsopdelt.  

Resultaterne her er fra en mark i Danmark, hvor der ved hjælp af en overflyvning med drone, hvor der er konstateret pletvis forekomst af tidsler. Bekæmpelsesområdet vises med de blå felter.

Den aktuelle mark blev overfløjet i 80 m højde (1 ha/min). Hver lille prik og de røde felter er tidsler. Trods det markante ukrudtstryk er arealet med behov for behandling kun 23% af totalen. Det er altså muligt at opnå en kemi/vand-besparelse på 77%. 

Der blev udfærdiget en markgrænse om alle spottene, dronekortet blevt indlæst i traktorterminalen og efterfølgende blev Section Control aktiveret.


- Nedfæld gylle, så dine afgrøder, rens den mekanisk - ALLE arbejdsopgaver styres efter samme AB-linje

- SmartSTEER er et unikt system til direkte GPS RTK-styring af redskaber Ideel ved rækkedyrkede afgrøder med bugserede redskaber.

- Ekstra præcision hele året - højere kapacitet - færre krav til chaufføren - mindre påvirkning af jorden - sparer tid og diesel - intet behov for kamerastyring

 • Anvender AB-linierne (lige eller kurvede) fra traktorens eksisterende display

 • Nærmest plug-and-play forberedt via ISOBUS med minimal tilpasning

 • Kombatibel med alle redskaber – hjulstyring, hitch-styring, trækstangsstyring, sideskift eller modstyring

 


ISOBUS-styring af til eftermontering på varioplove.
Pløj efter AB-linje indlagt ved slut – kør tilbage til start – Vario Plovkontrol klarer resten

Optimal pløjning

ü  Automatisk opretning af kiler 
ü  Mindst mulig sammenpløjning 
ü  Stærke afgrøder med mindre sprøjtning

Brugervenlig og 100 % integreret

 • Plovstyringen arbejder via ISOBUS fra traktorens terminal
 • Systemet overtager kontrollen med de hydrauliske ventiler
 • fjernudtagene, så Vario Plovkontrol er 100% integreret i traktoren

Nem montage

 • Et potentiometer til bestemmelse af plovens bredde
 • En vinkelsensor til bestemmelse af plovens retning
 • En software-boks, som har forbindelse til traktorens ISOBUS-stik
 • Enkel at montere uden at svejse eller bore i plovrammen.
 • Kan monteres på alle AGCO-traktorer med fabriksmonteret GPS