Den største daglige omkostning i en kvægbesætning er typisk foder. Derfor skal det behandles med omhu, læsses nøjagtigt og blandes, som den enkelte landmand vil have det. Vi vil ikke gøre os kloge på din fodringsstrategi, men gerne levere dig den fuldfoderblander, du har brug for, uanset om den skal være selvkørende eller en trailer med 1-2 eller 3 vertikale snegle. Har du brug for en fuldfoderblander, som også kan anvendes til at strø halm, er det også en del af produktprogrammet fra KUHN.

Fortæl os om din fodringsstrategi, så hjælper vi med at se på hvilke typer, der kan løse opgaven, der rent fysisk kan være i dine stalde, hvilken læssehøjde din læsser kan klare osv.